Заповедта въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България, указва се реда за поставяне под карантина и се въвеждат специални правила за лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги.