ДИАНА ЦОЛОВА НИКОЛОВА

Началник отдел

+359 66 818 315
dnikolova@gabrovo.bg
Стая 110

ГРЕТА ДОНЕВА КОСЕВА

Главен експерт

066 818 314
greta@gabrovo.bg
Стая 117

ТАТЯНА ПЕТРОВА МИРАЗЧИЕВА

Главен експерт

066 818 370
tmirazchieva@gabrovo.bg
Стая 109

Грета Иванова Иванова

Главен специалист

+359 66 818 315
g.ivanova@gabrovo.bg
Стая 110