ИРЕНА ВАСИЛЕВА

Началник отдел
Стая 207

МАРИЯ БЪЧВАРОВА

Старши счетоводител
Стая 213

РОСИЦА ЦАНЕВА

Младши експерт
Стая 213

ТАНЯ ВЪРБАНОВА

Старши счетоводител
Стая 207

СЕРАФИМ БОБЕВ

Младши експерт
Стая 204

ПАВЛИНА БОНЕВА

Старши специалист
Стая Каса

СТЕФКА СТОЙНОВА

Главен експерт
Стая 204

ГЕРГАНА ИЛИЕВА - ГЕОРГИЕВА

Старши счетоводител
Стая 207

ЕКАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА

Младши експерт
Стая 213

РЕНА КАВАЛОВА

Старши счетоводител
Стая 204

ИВАНЕТА НАЙДЕНОВА

Младши експерт
Стая 204