Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2022 174 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2021 214 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2020 година
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2020 год. 171 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2020 година
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2020 год. 23 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2019 година
Разпределение на финансовите средства за футболните клубове за 2019 година 171 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2019 година
Разпределение на финансовите средства за 2019 година 192 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2018 година
Разпределение на финансовите средства за дейността на футболните клубове за 2018 година 171 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2018 година
Разпределение на финансовите средства за 2018 година 190 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на футболните клубове за 2017 г. 119 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2017 г. 142 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на спортните клубове за 2016 година 12 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на футболните клубове за 2016 година 11 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на футболните клубове за 2015 година 124 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на спортните клубове за 2015 година 81 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2022 година
01.08.2022
Разпределение на финансовите средства на футболните клубове за 2022 168 KB