Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2022 година
01.08.2022

Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2018 година

Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2018 година

Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2019 година

Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2019 година

Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2020 година

Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2020 година

Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на футболните клубове за 2023 година