На 20.06.2017 г. се отпразнувана една година от преместването на Дневен център за деца с увреждания в нова сграда, пригодена за нуждите на децата с множество кътове за индивидуална терапия, зали за групова работа и за провеждане на екипни и тематични срещи с родители. Празникът премина под мотото „Аз израствам и мога с мама и татко”.