В диалог със заместник министър-председателя на България Томислав Дончев завърши Международната конференция на тема „Индустрия 4.0 и следващия програмен период“, която се проведе в Габрово на 17 и 18 септември 2019 г. Инициативата се организира за първи път в България в рамките на междуинституционалната Платформа за обмен на знания (KEP) на Европейския Съюз и бе организирана от Главна Дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия и Европейския комитет на регионите, с подкрепата на Община Габрово и Областен информационен център - Габрово. Официален гост на събитието бе и първия вицепрезидент на Европейския комитет на регионите Марку Маркула.

„Процесите на реиндустриализация в България трябва да продължат с по-високо темпо“ – каза пред присъстващите Томислав Дончев. „28.5% дял на производството от брутния вътрешен продукт е показател, който е по-добър от европейския, но има потенциал за още нови производства. Надявам се до края на годината да стане готов нарочен закон, който да регламентира политиките и да ускори влизането на реалния инвеститор в икономиката. В следващите няколко години в индустрията ще бъдат инвестирани между 6 и 7 милиарда лева, но би било катастрофа ако се опитаме с публично финансиране да изместваме частното. Не е редно да се правят индустриални зони само с публични пари, това трябва да бъде стопанско мероприятие. Държавата би могла да помогне с довеждаща инфраструктура, нисколихвени кредити на база финансов инструмент… , но първо трябва да се реорганизират политиките. Един от големите въпроси, чисто организационно е, че темата иновации не е ексклузивен приоритет в нито едно ведомство – отговорностите са разделени между Министерствата на икономиката и образованието и науката, а това е лош сценарий“. В тази връзка Томислав Дончев сподели, че се работи по въпроса за създаването на специализирано звено, което да работи по темата иновации. 

В рамките на първия панел от събитието педставители на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ към ЕК, Съвместен изследователски център към Европейска комисия, Европейска асоциация на регионалните агенции за развитие (EURADA), Фонд на фондовете в България и дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет дискутираха за мястото на Индустрия 4.0 в Новия програмен период.

Участие във втория панел на тема „Компаниите на бъдещето и Регионалната иновационна екосистема“ взеха представители на Институт за пазарна икономика, Тракия икономическа зона, Enterprise Europe Network, Мехатроника АД и Община Габрово. В рамките на инициативата беше представен водещия иновационен регион за Европа 2019 – Хелзинки-Усимаа (Финландия).

През втория ден на инициативата бяха посетени иновативни габровски компании с увеличен дял на развойната дейност чрез европейско финансиране.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Европа в моя град: промяната в Габрово, Севлиево и Трявна