ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА

Началник отдел

066 818 452
vhristova@gabrovo.bg
Стая 220

РАДИНА ЛЮБЕНОВА

Главен Експерт

441
lubenova@gabrovo.bg
Стая 219

ГАЛИНА МАРЕВА

Главен Експерт

066 818 383
mareva@gabrovo.bg
Стая 218

ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА

Главен експерт

066 818 383
zh.ivanova@gabrovo.bg
Стая 218

СТЕЛЯНА КАЛЧЕВА

Старши експерт

441
st.kalcheva@gabrovo.bg
Стая 219

ДЕСИСЛАВА ЦОНЕВА

Старши експерт

066 818 383
d.tsoneva@gabrovo.bg
Стая 218

Обект „Кафе-клуб“ за продажба – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14218.515.145.8.30


Описание на имота:

Кафе-клуб, в партера на осеметажен жилищен блок, находящ се на ул. Македония №1, попада в първа строителна зона, преобладаващо застрояване   високо етажно жилищно. Обектът заема южния ъгъл на партера на жилищен блок. Достъпен е чрез външни стъпала от югоизточната страна. Състои се от : преддверие, склад, две тоалетни и   търговска зала. Прозорците са с метална дограма.

Много добре развита инфраструктура – електроснабдителни, водоснабдителни и канализационни мрежи. Прилежащите улици – Македония, Н. Войновски и Чардафон са с асфалтова настилка, а тротоарите – с базалтови плочки. Река Синкевица минава от към източната страна на имота.

Спирките на масовия автобусен транспорт №3 и №13 са на около 100м., а спирките на останалите автобусни линии  са на около 10 минути. Районът е близо до административния и културен център на града: Областна управа, Община, Съдебна палата, Дом на културата и МОЛ Габрово. В района има магазини за ежедневно обслужване, кафе-аперитив, автосервиз.

 Местоположението на района, в който се намира предлаганият обект е с добре развита улична  мрежа, и създава благоприятни условия за достъп до всички части на града, а също така и с пряк достъп към прохода Шипка, Севлиево и Велико Търново.

 

Характеристики на обекта:

 

Кадастрален идентификатор: 14218.515.145.8.30

Площ по документи: 112,00 кв. м. заедно с 3,554% идеални части от общите части на сградата

Вид конструкция: Пакето-повдигани плочи

Функционално предназначение:За търговска дейност

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. МАКЕДОНИЯ № 1