Отдел „Общинска собственост“

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА

Началник отдел
Стая 220

ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА

Главен експерт
Стая 218

СТЕЛЯНА КАЛЧЕВА

Старши експерт
441
Стая 219

ИВА ИВАНОВА

Младши експерт
Стая 219

ЯНКА ЦВЕТАНОВА

Старши експерт
Стая 218

Обект „Кафе-клуб“ за продажба – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14218.515.145.8.30


Описание на имота:

Кафе-клуб, в партера на осеметажен жилищен блок, находящ се на ул. Македония №1, попада в първа строителна зона, преобладаващо застрояване   високо етажно жилищно. Обектът заема южния ъгъл на партера на жилищен блок. Достъпен е чрез външни стъпала от югоизточната страна. Състои се от : преддверие, склад, две тоалетни и   търговска зала. Прозорците са с метална дограма.

Много добре развита инфраструктура – електроснабдителни, водоснабдителни и канализационни мрежи. Прилежащите улици – Македония, Н. Войновски и Чардафон са с асфалтова настилка, а тротоарите – с базалтови плочки. Река Синкевица минава от към източната страна на имота.

Спирките на масовия автобусен транспорт №3 и №13 са на около 100м., а спирките на останалите автобусни линии  са на около 10 минути. Районът е близо до административния и културен център на града: Областна управа, Община, Съдебна палата, Дом на културата и МОЛ Габрово. В района има магазини за ежедневно обслужване, кафе-аперитив, автосервиз.

 Местоположението на района, в който се намира предлаганият обект е с добре развита улична  мрежа, и създава благоприятни условия за достъп до всички части на града, а също така и с пряк достъп към прохода Шипка, Севлиево и Велико Търново.

 

Характеристики на обекта:

 

Кадастрален идентификатор: 14218.515.145.8.30

Площ по документи: 112,00 кв. м. заедно с 3,554% идеални части от общите части на сградата

Вид конструкция: Пакето-повдигани плочи

Функционално предназначение:За търговска дейност

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. МАКЕДОНИЯ № 1