Представяне на Публична покана с предмет : „Аварийни ремонтни работи на административни сгради – общинска собственост, находящи се в с. Враниловци ”

Срок за подаване на оферти до 23.09.2014 г. до 16.30 часа

Връзка към поканата в сайта на АОП : http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033582
Документацията може да изтеглите от тук.

Протокол от работата на комисията, изтеглете от тук.

Договор