Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ 2014/2015г. и 2015/2016 г.”

Получаване на документация - до 19.09.2014г., 17:00 ч.

Подаване на оферти - до 29.09.2014 г., 16:30 ч.

Документацията е достъпна тук. 

Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ 2014/2015г. и 2015/2016 г.” 

Протокол №1 може да видите от тук.

Протокол №2 и №3 може да видите от тук.

Решение за избор на изпълнител може да видите тук.

Договор

Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ 2014/2015г. и 2015/2016 г.”