Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

Изпълнение на мерки за информация и публичност при въвеждане на  система за разделно събиране на отпадъците в регион Габрово”.

Краен срок за закупуване на документация: 20.06.2014 г. до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на оферти:      30.06.2014 г. до 16.30 часа.

Цена на документацията: 15 лв. с ДДС

Документацията може да изтеглите от тук.

Решението може да видите тук.

Обявлението може да видите тук.

Отговор №1 на постъпил въпрос може да видите тук.