Приемният ден на Главен архитект на община Габрово арх. Люция Декова се провежда след записване, което гражданите могат да направят на гише „Информация” в Центъра за административно обслужване в общинската администрация или на тел.: 0885 655 999. Приемният ден се организира всяка сряда след 13:00 часа.

Записването може да става и електронно чрез попълване на заявление, което трябва да бъде изпратено на адрес: chief.architect@gabrovo.bg.

След подаване на заявлението ще получите отговор на посочения от Вас е-mail адрес или по телефон, като ще бъдете уведомени за датата и часа, в който трябава да се явите в Община Габрово.