С Решение 36/11.09.2009 г., Община Габрово откри процедура за възлагане на малка обществена поръчка - договаряне с покана, с предмет „Основен ремонт зала „Възраждане – Изпълнение на СМР”. Решението можете да видите от тук >>.