На основание чл. 42 от НВМОП, протокол от 17.08.2009 г. на комисия, назначена със заповед № 1710/04.08.2009 г. на Кмета на Община Габрово, и във връзка с процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс с предмет: Преустройство бивша детска градина в дом за възрастни хора с физически увреждания, открита с Решение № 26 от 03.07.2009 г., с Решение Nо 32 от 20.08.2009 г. Кметът на Община Габрово определя изпълнител на малката обществена поръчка.

Решението може да изтеглите от тук >>