Община Габрово обявява обществена поръчка с предмет: “Техническа помощ свързана с подготовка на пълен инвестиционен проект по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, озаглавен: “Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”

Документацията за участие може да се разгледа и изтегли от тук и да се закупи в Деловодството на Община Габрово до 7.09.2009 г.

Цена на документацията: 17 лв.