Представяне на Публична покана с предмет : „Доставка на употребявани лекотоварни автомобили, по три обособени позиции“. Обособена позиция №1: Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински гробищни паркове, Обособена позиция №2: Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински спортни имоти и Обособена позиция №3: Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Благоустрояване“.

Срок за подаване на оферти до 14.10.2014 г. до 16.30 часа

Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9034150
Връзка към поканата в сайта на АОП :http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034150
Документацията може да изтеглите от тук.