Срок за подаване на оферти до 03.09.2014 г. до 16.30 часа

Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9032949

Документацията  може да изтеглите от тук.

Протокол от работата на комисията тук.