С Решение № 56/31.07.2014 г. на Кмета на Община Габрово и на основание чл. 39, ал. 1, т.6 от ЗОП беше прекратена обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“, открита с Решение № 49 / 30.06.2014 г.  на Кмета на Община Габрово.

Решението може да видите тук.