Отговор на постъпил въпрос във връзка с публична покана с предмет: Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на детски градини в гр.Габрово /инженеринг/ (ОДЗ Дъга; ОДЗ Ран Босилек; ЦДГ Перуника база-1; ЦДГ Перуника база-2; ЦДГ Мики Маус; ЦДГ Младост; ЦДГ Явор – стара; ЦДГ Явор – нова; ЦДГ Първи Юни; ЦДГ Радост база-1; ЦДГ Радост база – 2; ЦДГ Слънце база – 1).

Отговорът може да видите тук.