Получаване на документация  - до 01.08.2014г., 17:00 ч.

Подаване на оферти  - до 11.08.2014 г., 16:30 ч.

Цена на документацията  - 10 лв. с вкл. ДДС

Документацията е достъпна тук.

Договор по обособена позиция №1 може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция №2 може да изтеглите от тук.