Срокове

Получаване на документация - до 01.08.2014 г., 17:00 ч.

Подаване на оферти -  до 11.08.2014 г., 16:30 ч.

Цена на документацията с вкл. ДДС –  20 лв.

Документацията е достъпна тук.

Решение за прекратяване на обществената поръчка.