Срокове

Получаване на документация до- 28.07.2014г., 17:00 ч.

Подаване на оферти -  до 07.08.2014 г., 16:30 ч.

Цена на документацията с вкл. ДДС – 9 лв. с вкл. ДДС

Документацията е достъпна тук