Представяне на Публична покана с предмет : Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на детски градини в гр.Габрово /инженеринг/ (ОДЗ Дъга; ОДЗ Ран Босилек; ЦДГ Перуника база-1; ЦДГ Перуника база-2; ЦДГ Мики Маус; ЦДГ Младост; ЦДГ Явор – стара; ЦДГ Явор – нова; ЦДГ Първи Юни; ЦДГ Радост база-1; ЦДГ Радост база – 2; ЦДГ Слънце база – 1)

Срок за подаване на оферти до 17.07.2013 г. до 16.30 часа

Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9031508

Документацията  може да изтеглите от тук.

Отговор  на постъпил въпрос може да видите тук.