Представяне на Публична покана с предмет : „Доставка на употребявани лекотоварни автомобили, бордови с двойна кабина, за нуждите на Община Габрово“

Срок за подаване на оферти до 16.07.2013 г. до 16.30 часа

Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9031321

 Документацията  може да изтеглите от тук.