Публична покана с предмет: „ Доставка на оборудване по четири обособени позиции

Срок за подаване на оферти до 02.07.2014 г. до 16.30 часа

Поканата е публикувана в сайта на АОП под 9031197

Документацията може да изтеглите от тук.