Решение №44 на Кмета на Община Габрово за избор на изпълнител по ОП с предмет: РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ АЛЕИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ПРЕЗ 2014 г. по 8 Обособени позиции.

Решението може да видите тук.