Срок за подаване на оферти до 25.06.2014 г., 16.30 часа
Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9030546
Документацията може да изтеглите от тук.