Срок за подаване на оферти до 25.06.2013 г. до 16.30 часа

Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9030545

 Документацията  може да изтеглите от тук.