Отговор на постъпил въпрос по публична покана с предмет: Текущо поддържане на озеленени площи за обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки, дейности по премахване и подмяна на дълготрайна декоративна растителност на територията на град Габрово ”.

Отговора може да видите тук.