Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на съдове за домашно компостиране и за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Регион Габрово“

Краен срок за закупуване на документация: 07.07.2014 г. до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на оферти:       17.07.2014 г. до 16.30 часа.

Цена на документацията: 15 лв. с ДДС

Документацията може да изтеглите от тук.

Решението може да видите  тук.

Обявлението може да видите тук.

Отговор №1 може да видите тук.

Отговор №2 може да видите тук.