РЕШЕНИЕ За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчкаоткрита процедура по Закон за обществени поръки, открита с Решение № 16/ 13.03.2014 г. на Кмета на Община Габрово с предмет: "ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СГЛОБЯЕМА СЦЕНА".

Решението може да видите тук.