Срокове

Официално обявяване на конкурса: 04.06.2014 г.

Регистрация и получаване на изходна информация:в съответствие с чл.28, ал.6 от ЗОП - от 04.06.2014г. до 18.07.2014г., 17:00 ч.

Задаване на въпроси към Възложителя: в съответствие с чл.29, ал.1 от ЗОП - до 18.07.2014 г., 17:00, като Възложителят изпраща разяснение в 4-дневен срок от постъпването на искането за разяснение по документацията.

Подаване на конкурсни проекти: в съответствие с чл.64, ал.1 от ЗОП и чл.18, ал.1 от НПКУПИП - до 28.07.2014 г., 16:30 ч.

Цена на документацията с вкл. ДДС – 20 лв.

Документацията може да видите от  тук.

Заповеди тук.

Решението за класиране може да видите тук.

Протоколи и доклади от работата на комисията може да видите от тук.