„Основни строителни дейности по проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, както следва:
Обособена позиция 1: „Реконструкция на кръстовище – „Консултативна поликлиника“ гр. Габрово“;
Обособена позиция 2: Обект 1 „Реконструкция на улица „Софроний Врачански“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток” и Обект 2 „Благоустрояване на VI-ти участък- ЦГЧ, Габрово”;
Обособена позиция 3: „Благоустрояване на парк „Маркотея“ – гр. Габрово“, открита с Решение №76 от 13.06.2013г. на възложителя, в частта по обособена позиция №3 „Благоустрояване на парк „Маркотея“ – гр. Габрово“
 

Решението може да видите тук.