Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет :

“Предоставяне на услугата “Предварително третиране на смесени битови отпадъци в Регион Габрово”.

Решението може да видите тук.