Срок за подаване на оферти до 22.05.2014г. до 16.30 часа

Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9029211

Документацията може да изтеглите от тук.