Решение № 29/ 30.04.2014 г. на Кмета на Община Габрово за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет за 2014 година”

Решението може да видите тук.