Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи, премахване и подмяна на дълготрайна декоративна растителност на територията на град Габрово ” за 2014 година

Решението може да видите тук.