Представяне на Публична покана с предмет : „Поддържане на пътната сигнализация, ремонт на съществуващо и монтиране на ново крайпътно и крайулично оборудване и обновяване на спиркови заслони на територията на Община Габрово” през 2014г. – 2015г.
Срок за подаване на оферти до 23.04.2014 г. до 16.30 часа
Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9028216
Документацията може да изтеглите от тук.