Представяне на Публична покана с предмет : „Ремонт покрив карнавална работилница "Дом на хумора и сатирата", гр. Габрово”
Срок за подаване на оферти до 22.04.2014 г. до 16.30 часа
Поканата е публикувана в сайта на АОП под № 9028215
Документацията може да изтеглите от тук.