29 Август 2016, 16:46
Покана за работна среща, във връзка с Изменение и до...
29 Август 2016, 16:30
Над 120 майстори са заявили участие в XIV Международ...


Обяви

29 Август 2016, 16:01
Съобщение за откриване на производство по приемане на нормативен акт
26 Август 2016, 13:39
Съобщение за откриване на производство по приемане на нормативен акт
23 Август 2016, 14:44
Покана за представяне на оферта за „Извършване на СМР по проект„Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж, част от „Заведения за социални услуги“, гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13“
18 Август 2016, 08:39
Предстояща процедура по принудително отчуждаване

Общински съвет - проекти за наредби

29 Август 2016, 16:46
Покана за работна среща, във връзка с Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ
29 Август 2016, 15:20
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО
26 Август 2016, 13:13
Проект на наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Габрово
10 Август 2016, 12:58
Изменение и допоълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- първо четене

Търгове / конкурси

12 Август 2016, 09:16
Обява за конкурс за отдаване под наем
4 Август 2016, 11:02
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
28 Юли 2016, 08:25
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
27 Юли 2016, 11:02
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ