22 Юли 2016, 16:37
Община Габрово представя резултатите от почистването...
22 Юли 2016, 14:17
Община Габрово първа с одобрен проект за градско въз...


Обяви

6 Юли 2016, 15:30
Община Габрово набира потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд"
7 Юни 2016, 13:19
Покана за представяне на оферти за изработка и монтаж на фигура на дете, четящо книга, във връзка с честването 130 години от рождението на Ран Босилек в Габрово
10 Май 2016, 09:31
Уведомление за едноличните търговци и юридическите лица
5 Май 2016, 08:52
Протоколи за разпределението на мери и пасища на правоимащи земеделски производители

Общински съвет - проекти за наредби

13 Януари 2016, 20:02
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ
13 Януари 2016, 19:54
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – първо ЧЕТЕНЕ
13 Януари 2016, 16:24
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА №3 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ
13 Януари 2016, 16:23
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търгове / конкурси

15 Юли 2016, 15:54
Oбяви за търгове и конкурси
17 Юни 2016, 13:13
Обява за търг
24 Март 2016, 12:04
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18 Март 2016, 13:57
Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2016 год.