АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Акт N:

Съставен на

Недвижим имот находящ се в

Вид и описание на имота

Признати или учредени вещни права

Включен ли е имота в капитала на търг.д-во

Имотът отписан като общински – на какво основание и кога

1

29.03.1993

гр.Габрово

кв.130, ул."Л.Каравелов

 

Магазин в бл."Здравец" с 14.19 % ид.ч. от общите части на сградата площ -  949.40

 

З-д № 976/13.10.1999 г.

З-д № 977/13.10.1999 г.

2

29.03.1993

гр.Габрово

бул.Столетов №127-133

 кв.84

Магазин с 22.836 % ид.ч. от общите части на жил.блок.

 

З-д № 835/23.08.1995 г

 

 

3

29.03.1993

гр.Габрово

М. Колева ливада

 

Склад с площ 432 кв.м. ,на един етаж,метална конструкция построен 1970 г.

 

 

 

4

29.03.1993

гр.Габрово

ул.Ст.Караджа № 21

Магазин за конфекция

 

З-д № 981/13.10.1999 г

 

5

29.03.1993

гр.Габрово

бул.Априлов

магазин за трикотаж,119.3 кв.м,монолитен

 

З-д № 842/23.08.1995 г

 

6

29.03.1993

гр.Габрово

ул.Ст.Караджа № 23

Магазин за гумени изделия

 

З-д № 640/16.05.1994 г

 

7

29.03.1993

гр.Габрово

ул.Хр.Смирненски №103

 

магазин за ел.материали, 419.3 кв.м,

 

З-д № 913/15.09.1997 г

З-д № 1215/09.11.1998 г

8

29.03.1993

гр.Габрово

ул.Хр.Смирненски №52

магазин за фаянс, 273.15  кв.м, в ЖСК "партизанска"

 

З-д № 840/23.08.1995 г

9

29.03.1993

гр.Габрово

ул.Хр.Смирненски №52

магазин  "смесен", 273.15кв.м. в ЖСК "партизанска"

 

З-д № 843/23.08.1995 г

10

29.03.1993

гр.Габрово

ул.Хр.Смирненски №103

магазин за домашни потреби, 419.80кв.м,

 

З-д № 978/13.10.1999 г

11

29.03.1993

гр.Габрово

бул.Могильов №23-25

Магазини: железария и трикотаж  с  10.74% ид.ч. от общите части на сградата площ -  471 кв.м. построен 1976 г.

 

З-д № 979/13.10.1999 г

З-д № 980/13.10.1999 г

12

17.02.1993

гр.Габрово

Кв.Бакойци

Ул. Албена  №24

 

Дворно място, кв.21,парцел ХVІІ,пл.№40  - 1135 кв.м.

 Жил.постройка - 96.92 кв.м., паянтова,от 1904 г.

Баня - 4.60 кв.м.,масивна, от 1981 г.

Стоп.постройка - 26.20 кв.м., масивна, от 1955 г.

 Жил.постройка - 53.00 кв.м., полумасивна, от 1904 г.

 

 

13

22.07.1993

М.Тодорчета над язовира

М. Тодорчета

 

Дворно място

Паянтова сграда /бивше училище/ - 401 кв.м. на един етаж

 

 

14

16.06.1993

гр.Габрово

М. Градище

Ретранслатор - обект "ТВ УКВ" и РР станция",масивна к-я, Построена през 1989 г.

 

З-д №1740/28.08.2006 г.

15

26.07.1992

гр.Габрово

ул.Скобелевска  22, кв.230

Магазинно помещение,застроено върху 260 кв.м.в жил.блок на ул."Скобелевска" 22,

кв.230 по плана на гр.Габрово,заедно с 3.66 % ид.части от общите части на сградата.

 

З-д № 220/31.03.2000 г

З-д № 459/14.06.2000 г

З-д № 97/15.02.2001 г

16

27.01.1992

гр.Габрово,

ул.Партизанска,

Бакойски баир - с/у ОС на съобщенията

Двуетажна сграда - ресторант "Колибите" - 144кв.м,масивна,от 1966г. Склад - 58 кв.м,масивен,от 1977 г. Склад -22 кв.м,масивен,от 1977 г. Навес - 25 кв.м Дворно място от около 2000 кв.м.

 

З-д № 2288/08.11.2010 г.

16 а

15.09.1993

гр.Габрово

бул.Столетов №149

 

Двуетажна сграда ,сушина,лятна кухня  - 171 кв.м,масивна,,  постр. 1939г.  

Дворно място  дв.454 - 1140  кв.м., кв.87,дв.461

 

 

17

15.09.1993

гр.Габрово,

ул.Н.Балканеца

 

Жилищна сграда,

153.60кв.м,масивна,от 1958г.   

Дворно място  дв.464 - 500  кв.м., кв.87,дв.461

 

 

18

15.09.1993

гр.Габрово

ул.Крайречна № 3

 

Жилищна сграда , 77 кв.м,масивна,от 1958г. 

  Дворно място  дв.460 а - 684  кв.м., кв.87,дв.460 а

 

 

19

29.03.1993

с.Борики

 

Дворно място /старата църква/ , кв.9,парцел ХХVІ,пл.№245

 Площ 5120 кв.м.

 

 

20

17.12.1993

гр.Габрово

бул.Столетов

кв.88,Бичкиня

Павилион – 39 кв.м.

 

З-д № 841/23.08.1995 г

21

17.12.1993

гр.Габрово

бул.Столетов  № 24

Кафе-сладкарница 224 кв.м.

 

Договор за продажба от 24.03.1995 г.

22

17.12.1993

гр.Габрово

ул.Йосиф Соколски №21,23,

Магазин и складове в партера на вх."А" и вх."Б",заедно с 9.004 % ид.части от общите части на жилищния блок

 

З-д № 154/29.01.2002 г

23

17.12.1993

гр.Габрово

ул.Буря, кв.Сирмани,

Павилион - магазин и склад, 

140 кв.м

 

Договор за продажба от 28.05.1996 г.

24

17.12.1993

гр.Габрово

ул.Радецка, кв.532,

Павилион "Бърза закуска"

Площ 27 кв.м.

 

Павилионът е съборен

25

17.12.1993

гр.Габрово

бул.Априлов

Павилион Площ 100 кв.м.

 

З-д № 837/23.08.1995 г

26

30.12.1993

гр.Габрово

бул.Априлов № 62 , кв.321

Магазин и жил.блок на РСС Площ  255  кв.м.

 

З-д № 772/16.08.1999 г

27

30.12.1993

гр.Габрово

ул.Л.Каравелов № 25,кв.130

Кафе-сладкарница  в жил.блок "Здравец" Площ  213 кв.м.

 

З-д № 275/17.02.2010 г.

28

04.02.1993

с.Новаковци

 

Дворно място Площ  6675 кв.м.

 

 

29

25.01.1994

гр.Габрово

ул.Николаевска  №134

Магазин за хр.стоки с 4 бр.складове Площ  306 кв.м. Маза с вход от единия склад   - 33 кв.м.

 

Договор от 08.08.1994 г.

30

19.01.1994

гр.Габрово

бул.Могильов № 23-25,

Сладкарница "Спортна среща" с 4.9 % ид.ч.от общите части на сградата Площ  215  кв.м.

 

З-д № 774/16.08.1999 г

31

08.02.1994

гр.Габрово

ул.Трендафила

 

Химическо чистене - Повилион Площ  252 кв.м.

ЕТД “Свежест” ООД – Габрово – Реш.1648/14.09.1992 на Окръжен съд - Габрово

Договор от 15.05.1995 г.

32

07.02.1994

гр.Габрово

Кв.Хаджи Цонев мост

База химическо чистене и пране Дворно място - 9.8 дка

ЕТД “Свежест” ООД – Габрово – Реш.1648/14.09.1992 на Окръжен съд - Габрово

На основание З-д № 1582 от 21.10.1994 г., ТП е предаден от “Свежест” ЕООД – Габрово на НЕК – АД, клон Електроснаб-дяване – Габрово

З-д № 80/18.01.2010 г. целият имот е отписан

33

08.02.1994

гр.Габрово

ул.Чумерна №29

Пералня - Павилион /Северната част/ Площ - 224 кв.м.

ЕТД “Свежест” ООД – Габрово – Реш.1648/14.09.1992 на Окръжен съд - Габрово

З-д № 80/18.01.2010 г.

34

07.02.1994

гр.Габрово

ул.Брянска № 29

Химическо чистене - Повилион Площ  432 кв.м.

ЕТД “Свежест” ООД – Габрово – Реш.1648/14.09.1992 г. на Окръжен съд - Габрово

З-д № 80/18.01.2010 г.

35

18.02.1994

гр.Габрово

М.Градище,

Сграда на 2 етажа,масивна      -   60 кв.м,

 

З-д № 346/20.03.2002 г

36

18.02.1994

гр.Габрово

кв.2,парцелІV,пл.№3,

Перило, кв.Ябълка:

-          Сграда с площ  150 кв.м.

-          -Дворно място 1530 кв.м.

 

З-д № 80/18.01.2010 г.

37

25.02.1994

с.Кряковци

Кв.12

 

Битова сграда - Жил.блок на 3 еажа по 2 апартамента на етаж и 2 тавански    

 

Ап.1, ет.1 – отписан със З-д №2286/ 03.12.2004г.

Ап.3, ет.2 – отписан със  З-д № 159 от 04.02.2005 г.   

38

15.03.1994

гр.Габрово

квДядо Дянко,кв.18,дв 234

Павилион – 33 кв.м.

 

З-д № 153/29.01.2002 г.

39

01.03.1994

гр.Габрово

ул.Ст.Караджа

Дворно място, кв.159 пл.№3695 – 808 кв.м.

 

 

40

01.03.1994

гр.Габрово

ул.Ст.Караджа

 

Дворно място, кв159  

1.     Дв.пл.№ 3698 – 610 кв.м.

2.     Дв.пл.№3790  -  690 кв.м.

3.     Имот без пл.№ - 700 кв.м.

 

 

41

22.03.1994

гр.Габрово

ул.Николаевска №29,

½ ид. Част от дв.пл.№ 2119, кв.482 /166 по нов план/ - цялото 90 кв.м.

½ ид.част от полумасивна жил.сграда на два етажа , без дюкяните, цялата 75 кв.м.

 

 

42

12.04.1994

гр.Габрово

ул.Кирил и Методий №12

Кв.313

Помешщение в партера на ЖСК “Ряховци” /бивш проход/ - 73.15 кв.м.

 

З-д № 1759/18.08.2009 г.

43

25.04.1994

гр.Габрово

кв.107,Падало,

ул.Преслав

-Сладкарница с търговска зала и складове с площ 98кв.м.

-Сервизни помещения в сутерена – 22 кв.м.

-7.70% ид.части от общите части на сградата

 

З-д № 776/16.08.1999 г.

44

03.05.1994

с.Банковци

 

Нива, м.Копака    -   500 кв.м.

 

 

45

03.05.1994

с.Банковци

 

Нива, м.Банкова кория    -   500 кв.м.

 

 

46

03.05.1994

с.Банковци

 

Нива, м.Равнището    -   500 кв.м.

 

 

47

03.05.1994

с.Банковци

 

Нива, м.Черешката    -   800 кв.м.

 

 

48

03.05.1994

с.Банковци

 

Нива, м.Кръста    -   800 кв.м.

 

 

49

03.05.1994

с.Банковци

 

Нива, м.Перунигата    -   600 кв.м.

 

 

50

03.05.1994

с.Банковци

 

Нива, М.”Мочула”    -   1 700 кв.м.

 

 

51

19.05.1994

гр.Габрово

ул.Николаевска №134,

 кв.440

-Сладкарница и складове в партерния етаж на жил.блок  с площ   182 кв.м.

 

 

З-д № 836/23.08.1995 г.

52

19.05.1994

гр.Габрово

ул.Чардафон №2,

 кв.231

Магазин и склад – 54 кв.м.

 

Договор от 22.02.1995 г

53

19.05.1994

гр.Габрово

ул.Чардафон №1, кв.240

 Сладкарница и складове  с площ   150 кв.м.

 

 

З-д № 839/23.08.1995 г.

54А

16.06.1994

гр.Габрово

ул.Станционна № 14,кв.112,

Складова база:

-          блок “В” - 3232 кв.м.

-          блок “Г” – 2436 кв.м.

-          блок “Д” – 98 кв.м.

 

З-д № 1868/01.12.2003 г.

З-д № 227/09.02.2004 г.

З-д № 228/09.02.2004 г.

З-д № 715/22.04.2010 г.

З-д № 716/22.04.2010 г.

З-д № 717/22.04.2010 г.

З-д № 718/22.04.2010 г.

54

19.05.1994

гр.Габрово

ул.Хр.Смирненски №38, кв.98

-Сладкарница и складове в партерния етаж на жил.блок  с площ   192 кв.м.

 

З-д № 23/14.01.2000 г.

55

27.06.1994

гр.Габрово

ул.Райчо Каролев №4,

кв.304, дв. VІІ - 2070

Административна сграда /бивша съдебна палата/

-Със З-д №  1154 от 13.11.1997 г. е учредено право на безвъзмездно ползване на ф-я “Интер-Асист” Швейцария за срок от 10 г., върху ІІІ-я етаж от сградата.

С договор №133-ОССД-04/14.04.2004г. е учредено безвъзмездно право на ползване на ТД на НАП върху складови помещения в сутерена с площ 114,60кв.м. за срок от 10г.

С нотариално заверени декларации е направен отказ от учреденото право на ползване върху третия етаж от сградата.

С договор №932-ОССД-07/10.10.2007г. е учредено безвъзмездно право на ползване на Министерство на правосъдието - София върху втория и третия етаж от сградата със застроена площ 402кв.м. за срок от 10г.

 

56

28.06.1994

гр.Габрово

ул.Скобелевска №30,

кв.113,пл.№4967

- Партерен етаж и пристройка в западната част на жил.блок -  606 кв.м.

- Сутерен    -  316 кв.м.

 

З-д № 838/23.08.1995 г.

57

28.07.1994

гр.Габрово

ул.Орловска

 

-          Дом на бита /стара гр.баня/, сутерен, партер и етаж – ЗП 224 кв.м.

-          Дворно място, кв.81,пл.№3181   - 245 кв.м.

 

З-д № 75/23.01.1995 г.

58

28.07.1994

гр.Габрово

кв.Бичкиня

-          х-л"Бузлуджа" – ЗП 784 кв.м.

-          Дворно място  - 2 760 кв.м.

 

З-д № 528/27.05.1998 г.

59

08.08.1994

гр.Габрово

кв.Гачевци

 

1.К-кс “Синкевица”

- Ресторант –           ЗП 650 кв.м.

- Бивша уч.сграда – 140 кв.м.

- Сграда:

-          І-ви етаж – 44 кв.м.

-          ІІ-ре етаж – 57 кв.м.

- Сграда:

-          І-ви етаж – 44 кв.м.

-          ІІ-ре етаж – 57 кв.м.

2. Дворно място, кв.24,пл.№92 до 97      - 30 500 кв.м.

 

З-д № 279/24.03.1997 г.

60

26.09.1994

С.Новаковци

 

-  Автоспирка по път Габрово-Севлиево – 61 кв.м.

-  Прилежащ терен – 750 кв.м.

 

З-д № 87/08.02.1999 г.

61

26.09.1994

С.Поповци

 

Автоспирка по път Габрово-Севлиево,

 

 

62

18.10.1994

С.Саботковци

 дв.пл.№18

- магазин на един етаж  -   135.40 кв.м.

 

З-д № 1211/09.11.1998 г

63

18.10.1994

гр.Габрово

ул.Чардафон  №1,

кв.240

-КАФЕ – АПЕРИТИВ  -  46 кв.м.

 

З-д № 915/15.09.1997 г.

64

18.10.1994

гр.Габрово

кв.Негенци

МАГАЗИН    - 144.30 квм.

 

 

65

18.10.1994

гр.Габрово

кв.Дядо Дянко

ул.М.Палаузов №54,  кв.8

Павилион   -    187.80 кв.м.

 

 

 

З-д 163 от 31.01.2006 г.

 

66

18.10.1994

гр.Габрово

ул.В.Друмев №22, 

МАГАЗИН за хранителни стоки   - 105.10 квм.

 

З-д № 232/17.03.1997 г.

67

08.12.1994

гр.Габрово

ул.Цанко Дюстабанов №24

кв.486

- ВТОРИ ЕТАЖ от монолитна сграда  -  534.60 кв.м.

- КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА  - 61.60 кв.м.

  -заедно с 32.97 % ид.ч. от общити части на сградата – 42.90 кв.м.

 

З-д №796/09.08.1995 г.

68

08.12.1994

гр.Габрово

ул.Цанко Дюстабанов  №24

 

БИТОВА СГРАДА

а/ Складови помещения - /мази/ - 72.50 кв.м.

б/Гараж – 150 кв.м.

в/Учебен кабинет по Г.О. – 75 кв.м.

г/ партерен етаж  -  499.10 кв.м.

д/Първи етаж  -   516.85 кв.м.

е/ 67.023 % ид.ч.от общите части на сградата – 87.10 кв.м.

Съгласно Решение № 62 от 17.04.2003 г. на ОбС Габрово, Община Габрово, като акционер в “Централгаз” АД – Габрво, прави апортна вноска, представляваща сутерен, първи етаж и гараж на сградата.

З-д № 37/12.01.1998 г.

 

 

 

 

 

 

З-д № 250/22.02.2004 г.

69

15.11.1994

гр.Габрово

ул.Орловска №87, жб"Дунав" 1

Апартаменти в жб"Дунав" 1-  № № 13,74,80,81,96,106,113

 

Ап. 113 – З-д № 1897/15.09.2010 г.

Ап. 13 – З-д № 1616 от 23.08.2004 г.

Ап. 106 – З-д № 1614 от 23.08.2004 г.

Ап. 96 – З-д № 1896/15.09.2010 г.

70

14.11.1994

гр.Габрово

кв.Ябълка,

Дворно място кв№7,пл.№61 и подобрения /овощни насаждения/ - 300 кв.м.

 

 

71

07.12.1994

гр.Габрово

ул.Патриарх Ефтимий  №14

ТЕРЕН С НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ

- Офис                                   -   29 кв.м.

- Навес                                   -   26 кв.м.

- Работилница и складове   -  167 кв.м.

- Сервизни помещения       -    10 кв.м.

- Работилница                      -    73 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО        -  680 КВ.М.

 

Договор за продажба от 16.08.1995 г.

72

07.12.1994

гр.Габрово

ул.Христо Ботев №10

кв.108

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ

- Пом. в партера на жил.блок със съотв.ид.ч. от общите части    -   84 кв.м.

- Помещение извън жил.блок   -  31 кв.м.

 

З-д  №174/04.03.1999 г.

73

09.12.1994

гр.Габрово

ул.П.Славейков  № 5

Двуетажна жил.сграда:

- Дюкян на І-ви етаж      - 46.35 кв.м.

- Жил.част на І-ви етаж  - 44.28 кв.м.

- ІІ-ри етаж – жилищен – 110.63 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО        -  87 кв.м.

 

З-д № 1013/15.05.2000 г. е отписана жилищната сграда

З-д № 1689/12.08.2010 г. е отписано дворното место

 

 

74

27.12.1994

гр.Габрово

кв.Етър

СГРАДА,  състояща се от :

- Клуб в приземен етаж -     61.60 кв.м.

- ЗОХ  в приземен етаж  -     259.40 кв.м.

- Магазин в първи етаж    -   110.20 кв.м.

- Навес                               -   36  кв.м.

 

Дог. за продажба от 28.05.1996 г. за магазин в първи етаж

З-д 274/24.03.1997 г. за ЗОХ

З-д 413 /19.05.1999 г. останалата част

75

27.12.1994

С. Стойчевци

м.Сарая

-ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИН -    136.20  кв.м.

- Котелно помещение и склад   -     92.70 кв.м.

-Санитарен възел и склад

 

З-д № 173/ 04.03.1999 г.

76

27.12.1994

гр.Габрово

ул.Константин Иречек № 3

 

- МАГАЗИН “КАМАШИТ”    - 94.20кв.м.

 

 

77

04.01.1995

гр.Габрово

бул.Априлов № 30

ЗОХ - Бивша сладкарница "Електрон"

 Площ - 423.34 кв.м.

Заедно с 19.371 % ид.ч. от общите части – 57.59 кв.м.

 

-  Със З-д № 475 от  05.06.1999 г.  са отписани 34.72 % ид.части

-  Със З-д № 983 13.10.1999 г.  са отписани 34.28 % ид.части

 -  Със З-д № 718 от 05.04.2007 г. са отписани 31 % ид.части от имота

78

04.01.1995

гр.Габрово

ул.Опълченска № 49,

кв31, пл.№2107

ЖИЛИЩНА СГРАДА

-          І-ви етаж – жил.част и дюкян/без южния дюкян/ - 78.90 кв.м.

-          ІІ-ри етаж  -   109.60 кв.м.

-          Тавански етаж – 45.10 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, кв31, пл.№2107         -   150 кв.м.

 

 З-д № 1169/04.12.2000 г

79

20.12.1994

гр.Габрово

ул.Ст.Караджа № 35,

кв.159 - 32 част,пл.№1048

І. Жил. сграда , масивна на два етажа  - 85 кв.м.

ІІ. Жил. сграда , полумасивна на един етаж  - 34 кв.м.

ІІІ. Жил. сграда , масивна на един етаж  - 53 кв.м.

ІV. Жил. сграда ,полумасивна на един етаж  - 43 кв.м.

V.ДВОРНО МЯСТО, кв.159- 32 част,пл.№1048 – 772  кв.м.

 

З-д № 1833/25.11.2001 г. – за жилищните сгради

З-д № 993/15.06.2004 г. – за дворното място

80

12.01.1995

гр.Габрово

ул.Христо Ботев, №8, кв.107

ЗОХ “Елба”  174 кв.м.

 

З-д № 245/19.03..1997 г.

81

12.01.1995

гр.Габрово

ул.Орловска

ул.Д-р Василиади

 

 

СПОРТНА ЗАЛА   - 3 540 КВ.М.

ДВОРНО МЯСТО   - 13 361.30 кв.м.

 

 

82

20.12.1994

С.Здравковец

 

 

 

 

СГРАДА , фурна и кметство, състояща се от :

-          І-ви етаж  -  фурна  205 кв.м.

-          ІІ-ри етаж   -  кметство 205 кв.м.

 

 

83

26.01.1995

гр.Габрово

ул.Н.Войновски № 146,

 

12 бр. сгради,  кв215, пл.№6158 - Хлебозавода

“Хлебозавод” ЕООД – Габрово

 

 

 

 

 

84

26.01.1995

гр.Габрово

ул.Синкевица

,кв213,пл.№6282 и 6283- Хлебозавода

13 бр. сгради, ,кв213,пл.№6282 и 6283- Хлебозавода

“Хлебозавод” ЕООД - Габрово

Със З-д № 112 от 29.01.1998 г. на Кмета на Община Габрово са отписани следните имоти: дворно място         3 700 кв.м., представляващо парцел І-6282, кв.213;  производствена сграда  Цех 3 с маза и таван ЗП 622.30 кв.м., Склад  цех 3, на един етаж със ЗП 115.20 кв.м. и Склад със ЗП 37.72 кв.м.

85

26.01.1995

гр.Габрово

ул.Петър Падалски  №4

Апартамент № 50, ет.ХІІІ – 66.26 кв.м.

Маза – 1.95 кв.м.

1.64 % ид.части от общите части – 6.23 кв.м.

“Хлебозавод” ЕООД - Габрово

 

86

26.01.1995

гр.Габрово

ул.Скобелевска №28а,

СЛАДКАРНИЦА 10 – 36.83 кв.м., кв.289,пл.№1817

“Хлебозавод” ЕООД - Габрово

З-д № 113/29.01.1998 г.

87

26.01.1995

гр.Габрово

ул.Ст.Караджа № 7,

Магазин 58  и Обект 17 – 122.10 кв.м. , кв.153/стар план/

“Хлебозавод” ЕООД - Габрово

 

88

26.01.1995

гр.Габрово

ул.Отец Паисий №3,

Магазин № 15 – 34.44 кв.м., кв.503,пл.№ 1287/стар план

“Хлебозавод” ЕООД - Габрово

 

89

26.01.1995

гр.Габрово

 

Нива, м-ст Репивец, кв.554,пл.№530  – 12 дка

“Хлебозавод” ЕООД - Габрово

З-д № 114/29.01.1998 г.

90

14.02.1995

С.Иванили

 

 

Сграда /бивше училище/, масивна, състояща се от:

- І етаж – маза, зала, стая за фелдшер –82.40 кв.м.

- ІІ етаж – магазин и склад - 82.40 кв.м.

 

 

91

14.02.1995

С.Гиргини

 

Магазин на един етаж, масивен, заедно със склад-190кв.м

 

 

92

09.02.1995

гр.Габрово

ул.Орловска №129,

СУПЕРМАРКЕТ -   380 КВ.М.

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 34/10.01.1998 г.

93

09.02.1995

гр.Габрово

ул.Найден Геров

Магазин на един етаж, масивен, заедно със склад – 163 кв.м.

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 275/17.02.2010 г.

94

09.02.1995

гр.Габрово

ул.Прохлада

СУПЕРМАРКЕТ -   557 кв.м..

Абонатна  -  59 кв.м.

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 118/24.01.2002 г.

95

09.02.1995

гр.Габрово

кв.Стефановци,

Магазин на един етаж, метална конструкция  – 140 кв.м.

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 275/17.02.2010 г.

96

09.02.1995

гр.Габрово

ул.Нарцис №1,

Сграда с два магазина, на един етаж, масивен, заедно с правото на строеж  – 254 кв.м.

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 706/19.07.1995 г.

97

09.02.1995

гр.Габрово

ул.Свищовска №73,  бл.Малчика

Две реални помещения в партера на жил.бл.”Малчика”, заедно със съответните части от общите части на сградата

Площ  – 160 кв.м.

“ЗОРНИЦА” ЕООД – Габрово

- С Решение № 72, протокол № 10 от 15.06.1995 г. на ОбС – Габрово от уставния капитал на “ЗОРНИЦА” ЕООД – Габрово се изважда складово помещение с фасада към ул. “Свищовска”, с площ 80 кв.м., заедно с припадащите му се ид.ч. от общите части на сградата.

- С Решение № 210 от 23.09.2004 г.  ОбС – Габрово внася апортна вноска за увеличаване капитала на “Габрово фарм” ЕООД – Габрово гореописаното помещение.

Със З-д №275/17.02.2010г.  – отписано западното помещение.

98

09.02.1995

гр.Габрово

ул.Свищовска№75,

бл.Могильов

Реално помещение в партера на жил.бл.”Могильов”, заедно със съответните части от общите части на сградата, Площ  – 80 кв.м.

 

З-д № 275/17.02.2010 г.

99

09.02.1995

гр.Габрово

ул.Н.Войновски

СУПЕРМАРКЕТ -   812 кв.м..

 

 

100

09.02.1995

гр.Габрово

Бул.Трети Март №49,

СУПЕРМАРКЕТ -   708 кв.м..

 

З-д № 33/10.01.1998 г.

101

09.02.1995

гр.Габрово

кв.Хаджи Цонев мост

Магазин, метална конструкция, на един етаж

Площ – 409 кв.м.

Дворно място -  850 кв.м.

 

Със З-д № 773/16.08.1999 г. е отписан магазина

102"А"

14.02.1995

С.Лесичарка

 

 

Бивша училищна сграда, масивна, на два етажа   -   325 кв.м.

Дворно място, кв.2, VІІ - пл.№25 8050 кв.м.

 

З-д 461 от 14.03.2006 г.

102

09.02.1995

гр.Габрово кв.Младост,

ул.Свищовска №71

СУПЕРМАРКЕТ, състоящ се от:

Партер  -   898  кв.м.

Сутерен -   409  кв.м.

 

З-д № 120/24.01.2002 г.

З-д № 222/09.02.2004 г.

103

28.02.1995

гр.Габрово

кв.Нова махала -

Сгради – 51 бр.

Терен  -  34 877 кв.м.

 

фирма "Ножаров" ЕООД - Габрово

 

З-д №  1085/22.05.2007 г.

104

28.02.1995

гр.Габрово

кв.Нова махала -

общежитие на фирма "Ножаров"

-          ІІ етаж – 250 кв.м.

-          Вход  - 21 кв.м.

 

фирма "Ножаров" ЕООД - Габрово

 

З-д №  1085/22.05.2007 г.

105

28.02.1995

гр.Габрово

кв.Нова махала

 

ТП --     80 кв.м.

 и дворно място, кв.10,пл.№78   – 396 кв.м.

 

фирма "Ножаров" ЕООД - Габрово

 

З-д №  1085/22.05.2007 г.

106

28.02.1995

гр.Габрово

кв.Нова махала

 

ап.5 – 40 кв.м.

 и ап.9 – 68 кв.м.

 

фирма "Ножаров" ЕООД - Габрово

 

З-д №  1085/22.05.2007 г.

107

28.02.1995

гр.Габрово

кв.Нова махала -

-       къща    -   107  кв.м.

-       и дворно място, кв.5,пл.№45  -  180 кв.м.

 

фирма "Ножаров" ЕООД - Габрово

 

 

 

З-д №  1085/22.05.2007 г.

108

28.02.1995

гр.Габрово

ул.Хр.Смирненски  №38

 

 ЗОХ:

-          партер -  228.50 кв.м.

-          сутерен – 34.90 кв.м.

и съответните ид.ч. от общите части на жил.блок.

 

З-д № 175/04.03.1999 г.

109

28.02.1995

гр.Габрово

ул.Хр.Смирненски  №38

 

Магазин за битова техника -  124.60 кв.м. и съответните ид.ч. от общите части на жил.блок.

 

З-д № 244/19.03.1997 г.

110

27.02.1995

гр.Габрово

ул.Скобелевска № 26  кв230

Магазин в партерния етаж на жилищен  блок, състоящ се от търговска зала, складове – 3 бр., произвадствени помещения и санитарен възел  -  173 кв.м. и съответните ид.ч. от общите части на жил.блок.

“Хлебозавод” ЕООД - Габрово

 

111

06.04.1995

гр.Габрово

Кв. Бичкиня

ул.Синчец № 3

     жил.сграда    -   105, 40  кв.м.

      и дворно място, кв.75"А",пл.№62 

 

З-д № 692/19.04.2010 г.

 

112

18.04.1995

гр.Габрово

ул.Цанко Дюстабанов №22

Дюкянско помещение в част от партерния етаж на ж.б.Простор І-ва част /кафе-сладкарница/   -   196 кв.м. и 5.50 % ид.ч. от общите части на жил.блок.

 

З-д № 151/29.01.2002 г.

113

18.04.1995

гр.Габрово

ул.Съзаклятие

кв.295

Салон в партера на двуетажна сграда – кино “Ал.Константинов” , преустроен в “Бинго- зала”  -  443 кв.м., представляващ 25 % от цялата сграда

 

З-д № 67/16.01.1998 г.

114

18.04.1995

гр.Габрово

ул.Хаджи Димитър №6

кв.223,пл.№1050

Масивна сграда – 1010 кв-м.

 

 

115

18.04.1995

гр.Габрово

ул.Брянска №58

Кафе-аперитив и спом.помещения в партерния етаж, игрална зала, склад и кабинети на І-ви етаж в жил.блок на МНО – 527 кв.м. и 25.284 % ид.ч. от общите части на жил.блок.

 

Със З-д № 2042 от 18.11.2005 г. е отписана обособена част – Магазин с площ 26 кв.м.

 

116

26.04.1995

гр.Габрово

кв.Стефановци,

кв.11,пл.№11

СКЛАДОВА БАЗА

І-ви склад на 1 етаж     -     805 кв.м.

ІІ-ри склад  на 1 етаж   -     510 кв.м.   

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 1464/04.08.2004 г.

З-д № 1922/12.10.2004 г.

117

18.05.1995

гр.Габрово

Кв.Бичкиня,

бул.Столетов №32

Клуб /сцена, зрителна зала, фоае, заседателна зала и сервизни помещения/ - 415.30 кв.м.

Със З-д № 960/22.09.1995 г. на Община Габрово имота и предаден безвъзмездно на основание чл.101 он НДИ на Читалище “Св.св.Кирил и Методий”, кв.Бичкиня, гр.Габрово

 

118

18.05.1995

С.Ясени

 

 

-          Сграда на два етажа

-          Пристройка

-          Бунгало – 2 бр.

-          Дворно място

 

З-д № 150/29.01.2002 г.

119

13.06.1995

гр.Габрово

бул.Могильов,кв.Голо бърдо

Стадион “В.Априлов

 

 

120

13.06.1995

гр.Габрово

бул.Априлов

 

Спортен к-кс “Хр.Ботев”

 

 

121

13.06.1995

гр.Габрово

м.Клисурката - кв.23,пл.№250

Плувен басеин, кв.23,пл.№250

 

З-д № 2332/11.11.2008 г. отписана част от имота

122

13.06.1995

гр.Габрово

кв.Хаджи Цонев мост

Игрище “Смирненски”

 

 

123

20.06.1995

гр.Габрово

кв.Тончевци

Варо-бетонов възел

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

З-д № 912/15.09.1997 г.

124

20.06.1995

гр.Габрово

м.Колева ливада

База “Колева ливада”

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

З-д № 49/13.01.1998 г.

125

20.06.1995

гр.Габрово

м.Чириковец

Асфалтова база и кариера “Чириковец”

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

З-д № 79/18.01.2010 г.

126

20.06.1995

гр.Габрово

кв.Борово

 

База кв.”Борово”, кв.209.пл.№6281

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

З-д № 79/18.01.2010 г.

127

20.06.1995

гр.Габрово

Бул.Трети Март

кв.24,парцел ІІІ

Административна сграда

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

Със З-д № 1206/20.06.06 г. на Кмета на Община Габрово –  отписан ЗХР /кафе-аперитив/

Със З-д № 1958/21.09.2010 г. на Кмета на Община Габрово –  отписан магазин за промишлени стоки, намиращ се на първи етаж, със ЗП 25 кв.м.

128

20.06.1995

гр.Габрово

,кв.Дядо Дянко

кв.31,парцел І, Х

-          парцел І-ви, кв.31 и сгради

-          парцел Х, кв.31 и сгради

-          парцел 7068, кв.31 и сгради

 

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

З-д № 79/18.01.2010 г.

129

20.06.1995

В.Шипка

 

 

 в.Шипка - тоалетна

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

 

З-д №  1585/20.07.2007 г.

130

20.06.1995

гр.Габрово

кв.Любово

Чакалня и  автоспирка

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

 

131

20.06.1995

гр.Габрово

кв.Дядо Дянко,

ул.Паничарка № 1

Дървени бараки

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

 

132

20.06.1995

гр.Габрово

кв.Златари,ул.Златендол№6

Жилищна сграда – 35 кв.м.

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

З-д № 938/12.05.2009 г.

133

20.06.1995

гр.Габрово

ул.Юрий Венелин

- тоалетна /до реката/

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

 

134

20.06.1995

гр.Габрово

ул.Юрий Венелин

- тоалетна /до театъра/

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

 

135

20.06.1995

гр.Габрово

, кв.Дядо Дянко,

ул.Веселие

- тоалетна

“Благоустрояване” ЕООД - Габрово

 

136

10.07.1995

С.Драгановци

 

- автоспирка по път Габрово-Севлиево,

 

 

137

20.06.1995

гр.Габрово

кв.238 - 239,

Летен театър 1 200 кв.м.

Амфитеатър   - 2 310 кв.м.

Дворно място – 6 635 кв.м.

 

 

138

31.07.1995

гр.Габрово

Кв.Бойка-Златари

ул.Съгласие №5

-Жил.сграда – 86.40 кв.м.

-Дворно място – 1130 кв.в.

 

З-д № 1337/11.12.2001 г.

139

31.07.1995

гр.Габрово

бул.Априлов №26

кв.312

Магазин за хлебни изделия – 104 кв.м.  заедно с 3.67 % ид.ч. от общите части на сградата

“Хлебозавод” ЕООД - Габров

 

140

31.07.1995

С.Борики

 

- Сграда – 210  кв.м.

- Дворно място, кв.7,пл.№47  2 100 кв.в.

 

З-д № 1670/22.08.2006 г.

141

31.07.1995

гр.Габрово

ул.Радион Умников №9

Кафе-сладкарница в партера на жил.блок – 335.30 кв.м. заедно със съответната  ид.ч. от общите части на сградата / глинени гърнета/

гр. Габрово,ул.Радион Умников №9 - глинени гърнета

З-д № 28/04.01.1999 г.

142

31.07.1995

гр.Габрово

бул.Априлов

ПАВИЛИОН –17.40 кв.

 

З-д №233/17.03.1997 г.

143

31.07.1995

гр.Габрово

ул.Христо Ботев

 

Магазин за хранителни стоки в партера на ЖБ “Г” в компл.”Хр.Ботев” – 179  кв.м., маза – 18 кв.м.  заедно с 4.40 % ид.ч. от общите части на сградата

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 275/17.02.2010 г.

144

31.07.1995

гр.Габрово

ул.Радион Умников №7

Магазин - 89 кв.м. заедно със съответната  ид.ч. от общите части на сградата

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 275/17.02.2010 г.

145

31.07.1995

гр.Габрово

бул.Априлов №26,кв.312

Магазин със складове – 171 кв.м., маза –20 кв.м. , заедно с 6.75 % ид.ч. от общите части на сградата

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З.д № 531/27.05.1998 г.

146

10.07.1995

гр.Габрово

ул.Ст.Караджа №17

сладкарница в партера на жил.блок – 115 кв.м. заедно с 5.52%  ид.ч. от общите части на сградата

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 275/17.02.2010 г.

147

10.07.1995

гр.Габрово

кв.Бойката

- Магазин, складове и пивница – 363 кв.м

-Дворно място, кв.11,част13, дв.464   - 2980 кв.м.

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З.д № 1213/09.11.1998 г.

148

10.07.1995

гр.Габрово

ул.Брянска №5

кв.114,пл.№571

Магазин - 169 кв.м. заедно със съответната  ид.ч. от общите части на сградата

Съгласно п-мо № 56/10.04.1996 г. на “Зорница ЕООД, одобрен арх.проект на 17.05.1995г. и акт № 2/18.05.1995 от Община Габрово за узаконяване на вътрешно преустройство на търговския обект, от същия се обособяват два обекта както следва:

1.”Магазин за електрозаваръчна техника” – с площ 55 кв.м. и съответните  ид.ч. от общите части на сградата

2.”Търговски обект” – с площ 114 кв.м. и съответните  ид.ч. от общите части на сградата

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

Със З-д № 46/13.01.1998 г. е отписан .”Магазин за електрозаваръчна техника”.

Със З-д № 438/14.03.2011 г. е отписан „Търговски обект”

149

10.07.1995

гр.Габрово

ул.Н.Войновски

,кв.26,Велчевци

Магазин  -  100 кв.м.

“ЗОРНИЦА” ЕООД - Габрово

З-д № 275/17.02.2010 г.

150"А"

31.07.1995

С.Лесичарка

 

- Училище "Г.С.Раковски"  - 226 кв.м

- Дворно място, кв.6, пл.№ 116   -  2516 кв.м.

 

 

150

11.07.1995

гр.Габрово

ул.М.Палаузов №5,кв.16

Магазин   -  213 кв.м.

Мазе        - 70 кв.м.

 

З-д 775/16.08.1999 г

151

03.08.1995

гр.Габрово

ул.Орловска  №108-а

кв.131, пл.№690

-Жил.сграда на два етажа – 70 кв.м.

-Дворно място, кв.131, пл.№690 – 110 кв.м.

 

 

152

03.08.1995

гр.Габрово

ул.Орловска №108

кв.131, пл.№692

-Жил.сграда на два етажа – 70 кв.м.

-Дворно място, кв.131, пл.№692 – 130 кв.м.

 

 

153

03.08.1995

гр.Габрово

ул.Венец № 28-а

 

-Жил.сграда на един етаж – 51 кв.м.

-Пристройка      -  15 кв.м.

-Дворно място, кв.5,пл.№519 – 718 кв.м.

 

З-д № 140/27.01.2011 г.

154

03.08.1995

гр.Габрово

ул.Еким Цанков№5

 

1.Жил.сграда на два  етажа:

- І-ви етаж

1.     жил.част            52.60 кв.м.

2.     дюкян     -            54 кв.м.

- ІІ-ри етаж – жилищен    106.60 кв.м.

2. Стопанска сграда        -  98 кв.м.

3. Дворно място , кв.16пл.№1428       – 295 кв.м.

 

З-д № 2530/26.11.2008 г.

155

07.08.1995

гр.Габрово

ул.Отец Паисий  №5-а

-Жил.сграда на три етажа – 77 кв.м.

-Дворно място ½ ид.ч. –       85 кв.м.

 

 

156

07.08.1995

гр.Габрово

ул.Отец Паисий  №11

-Жил.сграда на два етажа – 131 кв.м.

-Дворно място- кв.15,пл.№1410

 

 

З-д № 343/20.02.2007 г

157

07.08.1995

гр.Габрово

ул.Отец Паисий  №3

 

1.Жил.сграда на три етажа –

- част от партер        -   45 кв.м.

- І-ви етаж                 -  126 кв.м.

- ІІ-ри етаж                -  128 кв.м.

2.Дворно място кв.15,пл.№1287            165 кв.м.

 

 

З-д № 826/20.04.2007 г

158

07.08.1995

гр.Габрово

кв.Бичкиня, ул.Пионерска

-Жил.сграда на един етаж– 54 кв.м.

-Жил.сграда на един етаж– 32 кв.м.

-Работилница     -                 42 кв.м.

-Дворно място№2 кв86,пл.№330                  – 460 кв.м.

 

 

159

10.08.1995

гр.Габрово

кв.Смирненски,

м.Баевски дол

- Приют за скитащи кучета  -   245 кв.м.

- Парцел  І-ви                        -   807 кв.м.

 

 

160

14.08.1995

гр.Габрово

кв.Падало, ул.Хр.Смирненски №29, кв.34,пл.№1408

Магазин в партера на жил.блок – 190 кв.м. заедно със съответната  ид.ч. от общите части на сградата

“Хлебозавод” ЕООД - Габрово

 

161

14.08.1995

гр.Габрово

кв.Падало,

ул.Хр.Смирненски №33,

кв.34,пл.№1408

КАФЕ – КЛУБ    -  116.63 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на сградата

 

З-д 231/17.03.1997 г.

162

14.09.1995

гр.Габрово

ПЛ.Първи май №3

кв.123,пл.№3294,3295

Заведение за обществено хранене и сладоледен салон от комплекс “Могильов”:

        -       ЗОХ    - 286.40 кв.м.

-          Сладоледен салон -  117.60 кв.м.

-          ЗОХ     -  459.00 кв.м.

 

З-д 230/17.03.1997 г.

163

14.08.1995

гр.Габрово

ул.Стефан Караджа №17,

кв.71,пл.№2720

Магазин за хранителни стоки  - 171.60 кв.м. заедно с 8.71 %  ид.ч. от общите части на сградата

 

З-д 229/17.03.1997 г.

164

14.08.1995

гр.Габрово

ул.Емануил Манолов №23,

кв.71,пл.№2743

Магазин “Електродом” – 392.27 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

З-д 1240/13.11.1998 г.

165

14.08.1995

ГР.ГАБРОВО ул.Емануил Манолов №23,

кв.71,пл.№2743

КАФЕНЕ – 110.25 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

З-д 155/29.01.2002 г.

166

11.08.1995

гр.Габрово

ул.Стефан Караджа №3

,кв.71,пл.№2745

Магазин “Полски стоки” – 117.92 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

З-д 43/13.01.1998 г.

167

11.08.1995

гр.Габрово

ул.Стефан Караджа №3,

кв.71,пл.№2745

Магазин “Кварц” – 129.30 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

З-д 1239/13.11.1998 г.

168

08.08.1995

гр.Габрово

ул.Стефан Караджа №19,

кв.71,пл.№2718

Помещение “Фризьрски салон” – 116 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

З-д 48/13.01.1998 г.

169

08.08.1995

гр.Габрово

ул.Стефан Караджа №19,

кв.71,пл.№2718

Магазин “Парфюмерия и галантерия” -  98.87 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

З-д 914/15.09.1997 г.

170

08.08.1995

гр.Габрово

ул.Юрий Венелин №16,

кв.163,пл.№5074

Магазин “Мебели” -  272 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

З-д 1238/13.11.1998 г.

171

08.08.1995

гр.Габрово

ул.Юрий Венелин №16,

кв.163,пл.№5074

Помещение в партера на жилищен блок – 105 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

 

172

08.08.1995

гр.Габрово

ул.Опълченска №42-а,кв.124

 

Магазин  -  42.60 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

З-д 152/29.01.2002 г.

173

11.07.1995

гр.Габрово

Кв.Голо бърдо, бул.Могильов №3,

кв.27 - V, пл.№1070,

Обект “Автосалон “Тойота”- 254.80 кв.м.

заедно със съответната  ид.ч. от общите части на жил.блок

 

З-д 274/24.03.1997 г.

174

28.08.1995

гр.Габрово

кв.Нова махала

кв.19,пл.№200

Сграда  на два етажа /бивша детска градина “Брезичка”/ -  80 кв.м.

 

З-д № 1427/05.08.2004 г.

175

01.09.1995

гр.Габрово

ул.Вихър №21,

кв.4,дв.82

 

-Жил.сграда на един етаж – 87 кв.м.

-Жил.сграда на един етаж – 20.47 кв.м.

-Дворно място                  – 750 кв.м.

 

Със  З-д № 1821/01.09.2010 г. са отписани жилищните сгради

 

176

14.09.1995

гр.Габрово

бул.Могильов2

кв.105,пл.№3668

Помещение за търговски цели  - 170.90 кв.м. заедно с 4.26  %  ид.ч. от общите части на сградата

 

З-д 243/19.03.1997 г.

177

14.09.1995

гр.Габрово

бул.Могильов№2

кв.105,пл.№3668

Помещение за производство на сладолед  - 107.50 кв.м. заедно с 2.8  %  ид.ч. от общите части на сградата

 

З-д 176/04.03.1999 г.

178

14.09.1995

гр.Габрово, Голо бърдо, бул.Могильов №2, кв.105,пл.№3668

Магазин за хранителни стоки  - 98.10 кв.м. заедно с 2.45 %  ид.ч. от общите части на сградата

 

З-д 246/19.03.1997 г.

179

14.09.1995

гр.Габрово

 бул.Могильов №2,

кв.105,пл.№3668

Помещение за шивашки услуги  - 189.5 кв.м. заедно с 2.8  %  ид.ч. от общите части на сградата

 

З-д 247/19.03.1997 г.

180

29.11.1995

гр.Габрово

ул.Найден Геров

Автоспирка – 20 кв.м.

 

 

181

30.01.1996

гр.Габрово

ул.ТИМОК №2

- Дом на културата – масивна четириетажна сграда със сутерен -   2122 кв.м.

- Дворно място   -     10 100 кв.м.

 

 

182

29.02.1996

С.Дебел дял

 

Склад  - 61 кв.м.

 

 

 

183

13.03.1996

гр.Габрово

местност - Градище

Двуетажна сграда   -   44.80 кв.м.

 

З-д № 1257/15.07.2004 г.

184

13.03.1996

гр.Габрово

ПЛ.Възраждане №1

кв.297,пл.№1868

-   Първи етаж от Двуетажна жилищно сграда - 44.80 кв.м.

-   Югоизточна маза – 12.30 кв.м.

заедно с 2/5  ид.ч. от общите части на сградата

-    Пристройка – кухня и ½ баня  - 11 кв.м.

-    2:5 ид.ч. от дворното място, кв.297,пл.№1868 /цялото от 250 кв.м./    -     110 кв.м.

 

 

185

14.03.1996

гр.Габрово

кв.Бичкиня,

бул.Столетов,

 

Разширение и преустройство ІV осн.у-ще

1.Нов уч. корпус-4-ри етажа -     526.00 кв.м.

2.Физ.салон 12/24                   -     288.00 кв.м.

3 Топла връзка                       -     104.15 кв.м.

4.Спортна площадка              -    5000.00 кв.м.

5 Терен кв.29,пл.№7538        -     9102 кв.м.

 

З-д № 1359/14.08.1997 г.

186

27.03.1996

С.Гиргини

 

 

Сграда:

І-ви етаж:

-ресторант и спом.помещения – 268.80 кв.м.

-открита тераса – 12.60 кв.м.

ІІ етаж – дискотека                 178.00 кв.м

 

З-д № 277/24.03.1997 г.

187

30.04.1996

гр.Габрово

кв.Лъката,

ул.Цар Крум №2,

 

 

1.Дворно място,  кв.10,пл.№876    – 36 кв.м.    

2.Жил.сграда

- І-ви  етаж – 28.30 кв.м. кв.м.

- ІІ-ри етаж – 41.83  кв.м.

 

 

З-д № 1230/18.12.2000 г.

188

24.04.1996

гр.Габрово

кв.Борово, ул.Буря, кв.220.пл.№5261

Реална част от жил.сграда – 32.50 кв.м.

 

З-д № 524/26.03.2009 г

189

24.04.1996

гр.Габрово

кв.Борово, ул.Буря №30 А,

1.Дворно място кв.220.пл.№5261                  – 360 кв.м.  

2. Реална част от жил.сграда – 67.05 кв.м. 

 

З-д № 525/26.03.2009 г

отписана жилищната сграда

190

24.04.1996

гр.Габрово

кв.Борово, ул.Буря №36,

1. 2/3 отДворно място кв.220.дв.№5254 – 200.60 кв.м.  

2. 2/3  от жил.сграда –                 71.20 кв.м. 

 

 

191

24.04.1996

гр.Габрово

ул.Буря №43,

 

1.Дворно място кв.202.дв.№5237         590 кв.м.  

2. жил.сграда                     -         94.70 кв.м. 

3.Маза                                 -          5.25 кв.м.

4.  ½  ид.ч. плевня              -      135.80 кв.м.

 

 

192

30.04.1996

гр.Габрово

кв.Варчевци

Павилион                   - 174.30 кв.м.

Склад гориво             -    7.20 кв.м.

 

З-д № 714/25.07.1997 г.

193

30.04.1996

гр.Габрово

ул.Стефан Караджа №15,

Супермаркет  - 444 кв.м.

Склад              -    57 кв.м

“Зорница” ЕООД - Габрово

З-д № 1237/13.11.1998 г.

194

05.05.1996

гр.Габрово

ул.Н.Войновски №50,

 

1.Дворно място кв.206,Велчевци         575  кв.м.  

2. жил. етаж                        -       58.70 кв.м.

3.Пристройка баня            -        19.30 кв.м. 

3.Маза                                 -          5.30 кв.м.

 

 

195

20.05.1996

С.Гайтани

 

Част от дв. без пл.№ в чертите на полигона          128 кв.м. 

 

 

196

20.05.1996

С.Гайтани

 

-          дв. без пл.№ в чертите на полигона,  с площ 1240 кв.м.  

-          Сграда   -   33 кв.м.

 

 

197

22.05.1996

С.Яворец

 

ЗДРАВЕН ДОМ , кв.21,дв.197

 

 

 

198

27.05.1996

С.Райновци, кв.8, пл.№72

Сграда:

-          Магазин  -  116 кв.м.

-          ЗОХ         -  126 кв.м.

 

 

199

30.05.1996

гр.Габрово, ,кв.1,дв.4719

,до Шиваров мост

Сграда -   154 кв.м.

 

З-д № 1236/13.11.1998 г

200

30.05.1996

гр.Габрово

 ул.Априловска

к-кс "Малина"

 

З-д № 27/14.01.2000 г

201

26.07.1996

гр.Габрово

кв.Гачевци

1. Сграда -   етажнст-1-77.60 кв.м.

2. Сграда –  етажност –2- – 80 кв.м.

 

 

202

26.07.1996

Община Габрово

С.Чарково

1. Сграда – кметство и клуб към кметството –  етажност -1 – 72 кв.м.

 

 

203

12.08.1996

гр.Габрово

ж.к..Христо Ботев

 

1.Общински  детски  комплекс, състоящ се от:

а/ Източно тяло –  етажност-2 –252 кв.м.

б/ Южно тяло –  етажност-2- 438 кв.м.

в/Северно тяло –1 етажност -1 –336 кв.м.

г/Свръзка м/у северно и  южно тяло- етажност -1-37 кв.м.

д/Дворно място, кв.47,парцел ІІ,пл.№1135, съгласно скица №1865/07.08.1996 г –5458 кв.м.

С договор от 09.12.2002г. е учредено безвъзмездно право на ползване на съюза на инвалидите в България – регион Габрово за срок от 10г. върху част от сградата на бившия ОДК, представляваща първи етаж от източната част на южното тяло на сградата с площ 182 кв.м.

С декларация за отказ  от вещно право на ползване Съюза на инвалидите се отказват от предоставените помещения.

С договор №279-ОССД-08/28.07.2008г. е учредено безвъзмездно право на ползване на „SOS Детски селища България” върху две помещения в източното крило на първия етаж за срок от 5 години.

 

204

20.08.1996

гр.Габрово

ул.Н.Войновски № 116

VII осн. У-ще “Н.Войновски”

Надстройка/II етаж/ -  етажност-1 – 567 кв.м.

Котелно към I етаж –  етажност - 1 – 16 кв.м. и стълбище- етажност –2 – 12 кв.м.

Павилион – етажност –1-85 кв.м.

Терен, кв218 пл.№6103 – 1870 кв.м.

 

Съставен нов акт за публична общинска собственост №961 от 22.12.2009 г.

205

26.08.1996

гр.Габрово

ж.к..Христо Ботев

ул.Ивайло №11

Жил. Сграда – етажност – 2 –192.80 кв.м.

Дворно място кв.46,пл.№1099  –496 кв.м.

 

 

206

26.08.1996

гр.Габрово

ул.Мирни дни  №57

 

Жил. Сграда  стара- етажност –1- 34.85 кв.м.

Жил. Сграда нова – етажност-1 – 48.55 кв.м.

Пристройка – етажност – 1 –25.60 кв.м.

Външна баня и WC – етажност – 1 –5.60 кв.м.

Дворно място кв.202.пл.№6255 – 523 кв.м.

 

Със З-д № 26/08.01.2010 г. са отписани сградите

207

26.08.1996

гр.Габрово

ул.Мирни дни №59

Жил. Сграда – етажност – 2 – 110 кв.м.

Дворно място, кв.201,пл.№6252,6253 – 1030 кв.м.

 

 

208

26.08.1996

гр.Габрово

ул.Буря №45

 

Жил. Сграда – етажност – 2 – 123.70 кв.м.

Стая – етажност 1-6 кв.м.

Дворно място кв.202,пл.№5237 –600 кв.м.

 

 

209

09.09.1996

Община Габрово

С.Водици

м.Соколски манастир

Павильон – етажност 1-148 кв.м.

 

З-д 243/31.03.1999 г

210

29.07.1996

Община Габрово

С.Мичковци

1. Сграда, кметство  – етажност –2,   101 кв.м.

 

 

211

29.07.1996

Община Габрово

С.Кметовци

1. Сграда, кметство – етажност –2-150.60 кв.м.

 

 

212

29.07.1996

Община Габрово

С.Борики

1. Сграда, кметство – етажност –1-74.20 кв.м.

 

 

213

26.07.1996

Община Габрово

С.Стоевци

1. Сграда, кметство – етажност –1-126 кв.м.

 

 

214

26.07.1996

Община Габрово

С.Гиргини

1. Сграда, кметство – етажност –1-2 – 120 кв.м.

 

 

215

26.07.1996

Община Габрово

С.Новаковци

 

1. Сграда, кметство – етажност –2/3 – 638 кв.м.

Съгласно Удостоверение № 96.00-620/14.07.2009 г., актуваният имот представлява две самостоятелни сгради: Масивна сграда на два етажа, със ЗП от 296 кв.м. и Масивна сграда на един етаж, със ЗП 315 кв.м., която се състои от следните подобекти: Магазин, ЗОХ  и Приемателен пункт.

С Решение № 184/23.07.2009г. на Общински съвет Габрово, имотът представляващ Масивна сграда на един етаж, със ЗП 315 кв.м., състояща се от: Магазин, ЗОХ  и Приемателен пункт, се обявява за частна общинска собственост.

За трите подобекта съ съставени нови актове за частна общинска собственост:

№ 1373, 1374 и 1375 от 29.10.2009 г.

 

216

24.09.1996

гр. Габрово

М.Люляците

Ресторант в м. “Люляците”/ партер, етаж, сутерен и тераса/ - етажност –1-215 кв.м.

 

 З-д № 278/24.03.1997 г

217

25.09.1996

Община Габрово

С.Враниловци

 

ДЕТСКА ГРАДИНА – с. Враниловци – етажност –1-2-970 кв.м.

Терен –4622 кв.м.

С Решение №141, Протокол №17/19.11.1998 г.  Общински съвет Габрово дава съгласие да се огкрие Дом за стари хора в сградата на Бивша детска градина в с. Враниловци.

 

218

24.10.1996

гр.Габрово

 ул.Д-р Петър Цончев № 4

½ ид. Част от б.п. VIII – 1200 в кв. 227 от плана на гр. Габровов от 286 м2. Първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда от 386 м3 заедно с югозападна  маза, баня, ниша под стълбата и  и ½ ид. Част от общите части

 

 

219

07.11.1996

гр.Габрово, кв. Голо Бърдо

ул.Чумерна №23

Стъкларско ателие

Павильон / южната част/, на един етаж – 135 кв. м.

 

 З-д  № 1615/23.08.2004 г

220

15.11.1996

гр.Габрово

ул.Брянска  № 10 А

Жилищна сграда Два етажа – ЗП 43, 5 кв.м.

Дворище кв.84,дв.2785 - 56 кв.м.

 

З-д № 186/02.02.2011 г.

221

18.11.1996

гр.Габрово

ул.Шипка  №1

Кафе – аперитив “Шипка” – II   етаж от двуетажна сграда – 257.90 кв.м.

 

З-д № 1212/09.11.1998 г

222

18.11.1996

гр.Габрово

ул.Шипка  №1

Магазин за хранителни стоки и пицария – I етаж от двуетажна сграда – 257.90 кв.м.

 

З-д № 69/16.01.1996 г

223

18.11.1996

гр.Габрово

ул.Кирил и Методий №13,15

Сладкарница “Рачо и Дешка” в жилищен блок – 368.05 кв.м.

 

 

224

18.11.1996

гр.Габрово

Бул.Трети Март  №54

Магазин и склад, кв. 22, Дядо Дянко –410 кв.м.

 

З-д № 234/17.03.1997 г

225

18.11.1996

гр.Габрово

ПЛ.Възраждане  №5

Кафе – аперитив:

      партер – 170.30 кв.м.

       сутерен – 116.56 кв. м.

 

 З-д № 522/27.05.1998 г

226

19.11.1996

гр.Габрово

ул.Свищовска №71,

Магазин “Видиотека” – 44, 72 кв. м. в партера на 12- етажен жилищен блок”Зоя” заедно с 0.738 % ид.части от общите части 

 

З-д № 248/ 19.03.1997 г

227

19.11.1996

Община Габрово

С.Поповци

Сграда дворно място – 15500 кв. м.

Целият  - 521.71 кв.м. – два етажа

 

З-д № 275/24.03.1997 г

228

05.12.1996

Община Габрово

С.Донино

 

 

I етаж от триетажна  сграда, състояща се от кметство/ 2 стаи/, здравна служба/ 3 стаи/ Териториално поделение “Далекосъобщения” Габрово /2 стаи/, читалище/ 2 стаи/, санитарен възел

Застроена площ 276 кв.м.

Маза 7 кв.м.

 

 

229

16.12.1996

Община Габрово

С.Враниловци

 

Сграда състояща се от:

а/ двуетажна част

I етаж – магазин от 150.30 кв.м. застроена площ

II етаж – магазин и канцелария от 253.80 кв. м. застроена площ

Б/ Ресторант – на I етаж от 266.30 кв.м. застроена площ

 

З-д № 223/09.02.2004 г

 З-д № 225/09.02.2004 г

З-д № 224/09.02.2004 г

230

15.01.1997

Община Габрово

С.Балани

 

Магазин, кръчма и склад

Дворно място – 680 кв. м.

142 кв. м. застроена площ

един етаж

 

З-д № 354/10.05.1999  г

231

14.01.1997

Община Габрово

С.Поповци

Магазин – един етаж – 138 кв.м.

 

 

З-д № 37/09.01.2007 г

232

14.01.1997

Община Габрово

С.Чавеи

Магазин – един етаж – 145 кв.м. застроена площ

 

 

233

14.01.1997

Община Габрово

С.Армени

Сграда състояща се от:

-Магазин , застроен на 112 кв. м.

-Зала , застроена  на 126 кв. м.

 

 

234

15.01.1997

Община Габрово

С.Генчевци

 

Сграда състояща се от:

- приземен етаж - казанджийница, застроен  на 61 кв. м.

- първи етаж - магазин, застроен  на 108 кв. м.

 

З-д № 1234/29.06.2011 г.

235

15.01.1997

Община Габрово

С.Миневци

 

Бивша училищна сграда

Един етаж – 158 кв.м.

Дворно място – 1925 кв.м.

С договор №104-ОССД-06/21.01.2006г. е учредено безвъзмездно  право на ползване на читалище ”Хр.Ботев”, с.Донино върху бившата училищна сграда-с.Миневци за срок от 10г.

 

236

14.01.1997

Община Габрово

С.Орловци

 

Бивша училищна сграда

Един етаж – 170 кв.м.

Дворно място – 980 кв.м.

 

 

237

14.01.1997

Община Габрово

С.Златевци

 

Дворно място – 1910 кв. м.

Смесена сграда: един етаж

Кметство – 84 кв. м.

Магазин 116 кв.м.

Трафопост – 25 кв.м.

 

 

238

15.01.1997

Община Габрово

С.Бончевци

Магазин – един етаж – 135 кв.м.

 

 

239

14.01.1997

Община Габрово

С.Лоза

Магазин – един етаж – 102 кв.м. застроена площ

 

 

240

13.09.1996

гр.Габрово

кв.Кряковци

Павильон  сглобяема конструкция – един етаж- 50 кв. м.

 

 

З-д № 1739/28.08.2006 г.

241

09.01.1997

гр.Габрово

кв.Недевци

Магазин – един етаж

магазин – 232 кв. м.

ЗОХ – 96 кв.м.

 

 З-д № 51/14.01.2005

 З-д № 116/24.01.2002 г

242

14.01.1997

Община Габрово

С.Прахали

Магазин – един етаж – 104 кв.м.

 

 

243

14.01.1997

Община Габрово

С.Стоевци

Магазин – един етаж – 236  кв.м.

 

 

244

10.01.1997

Община Габрово

С.Гарвани

Магазин – един етаж – 146  кв.м.

 

 

245

21.01.1997

гр.Габрово

ул.Ст.Караджа №25

 

Партерният етаж от жил. Блок “Щастие” 2/ бивш клуб/

307.64 кв.м. застроена площ, заедно с 11.859 % ид. Част от общите части  = 56.82 кв.м.

 

З-д №  1214/09.1998 г

246

16.01.1997

Община Габрово

С.Чукили

Зелено дърво 

 

“Водоснабдяване “ с. Чукили

Обектът съдържа:

Каптаж, помпена станция с черпател, водоем 25 м3 и водопроводна мрежа с дължина 1217 м, ф 80 мм

 

 

247

20.01.1997

гр.Габрово

ул.Младост № 5

общежитие

Бивша детска градина и секция “А” на I  етаж и всички свободни помещения на етажите  на секция “А” и “Б” от общежитието на ул “Младост” 5

Шестетажен,  931 кв. м. обща разгъната застроена площ

 

-Със З-д №1053 от 05.10.2001 г., отписан ап.6а, етаж VІ, вх.А

- Със З-д №122 от 24.01.2002 г., отписан ап.9 а и ап.10 а, вх.Б,

 - Със З-д №251 от 08.02.2007 г., отписан ап.8 а , 10 а, вх.Б,

- Със З-д №180 от 31.01.2007 г., отписани  две помещения – пералня и сушилня, с обща площ 12.20 кв.м. на ІІ етаж, вх.Б

248

17.01.1997

гр.Габрово

ул.Априловска №9

Сграда състояща се от:

-       пететажна част, застроена на 126 кв.м. със сутерен

-       едноетажна част, застроена на 133 кв.м.

 

 

249

21.01.1997

гр.Габрово

ул.Николаевска №8,

Магазин “Младост” – южна част – партер в пететажен жил. Блок – 248 кв. м.

 

З-д №  530/27.05.1998 г

250

21.01.1997

гр.Габрово

ул.Николаевска №8,

Магазин “Младост” – северна  част с две мази – партер в пететажен жил. Блок – 163 кв. м.

 

Със З-д №  529/27.05.1998 г

251

20.01.1997

гр.Габрово

пл.Възраждане,

-Зала “Възраждане” със сутерен - гараж

 

 

252

22.01.1997

гр.Габрово

ул.Юрий Венелин, до моста "Игото",

-Кафе –аперитив “Рачо Ковача”,състоящо се от: зала за консумация, 2 бр. складови помещения, умивални, санитарни възли – 140 кв.м. Застроена площ на открита тераса – 46 кв.м.

 

Със З-д №  378/21.03.2003 г

253

06.02.1997

гр.Габрово

м.Градище, зоопарк

-Зоопарк състоящ се от :

1.Работилница и гараж – 49 кв.м.

2.Масивни клетки – 231 кв.м., със сгл.метални решетки пред тях – 260 кв.м.

3.Масивна сграда – канцелария и стая за пазач – 36 кв.м.

4.Отделна метална клетка – 6 кв.м.

5.Трафобудка

 

 

254

10.02.1997

гр.Габрово

ул.Станционна№ 9,кв.64,  парцел І, ,дв.2386 гаражи

-Гаражи състоящи се от :

Гаражи на един етаж – 268 кв.м.

Гаражи на два етажа – 990 кв.

-партер гараж, пом.за шофьорите, портиер

-сутерен – гараж, абонатна, склад, сервизни помещения.

Целият 1258 кв.м., един и два етажа

 

 

255

31.01.1997

Община Габрово

С.Янковци

км.Поповци, кв.8, парцел ІІІ

-Магазин находящ се на първия етаж на двуетажна сграда /втори етаж – читалище/.   197 кв.м.

 

З-д №  1866/01.12.2003 г

256

20.02.1997

С.Кметовци

Община Габрово

-Смесена сграда : битовки и обор

дворно място –1185 кв.м., представляващо парцел ІХ-153

Целият 110 кв.м. – застроена площ

 

З-д № 1360/14.07.2006 г.

257

20.02.1997

гр.Габрово

кв.Етър

-Дворно място кв.21,дв.59 – 1354 кв.м.

-Гараж – 55 кв.м., един етаж

 

З-д №  554/18.04.2005 г

258

20.02.1997

гр.Габрово

ул.ФАКЕЛ №8,

-Дворно място кв.200, пл.№5207 – 554 кв.м.

-Жилищна сграда  96 кв.м. – два етажа

 

З-д 163 от 31.01.2006 г.

259

20.02.1997

гр.Габрово

ул.Факел №12,

 

-Дворно място кв.200,пл.№5205 – 951 кв.м.

-Жилищна сграда  103 кв.м. , пристройка от 31 кв.м.,

 

З-д № 34/08.01.2010 г.

 

260

24.02.1997

гр.Габрово

Кв. Падало

ул.Хр.Смирненски №29

- Дворно място кв.43,пл.№1326 – 420 кв.м.

-Жилищна сграда - 72,60 кв.м. – два етажа

 

 

261

27.02.1997

гр.Габрово

Плалван

-Сграда “Дечкова къща” - 154 кв.м., два етажа.

 

 

262

26.02.1997

С.Новаковци

 

-Казанджийница - 120 кв.м. ЗП, един етаж

Незастроена площ – 1380 кв.м.

 

 

263

04.03.1997

гр.Габрово

Голо бърдо

бул.Могильов №31,

дв.пл. №919

-  Помещение в сутерена на вх.А-2 на ж.б. на МВР – “Рила” – Т /бивша занималня и читалня/

Целият 110 кв.м. ЗП, заедно с 3,27%ИЧ от общите части на сградата, четири етажа

 

 

264

04.03.1997

гр.Габрово

ул.Радецка  № 23

.кв.24, парцел І, дв.пл.3540, 3541

-Сграда /бивша първа прогимназия “Радион Умников”/,

Дворно място 1025 кв.м.

Целият –585 кв.м.ЗП, два етажа със сутерен

С Решение №142, Пр.№16 от 05.10.2000г.на ОбС Габрово предоставя за безвъзмездно ползване сградата на ИПКК

С договор №505-ОССД-04/06.08.2004г. и с договор № 323-ОССД-05/24.06.2005г. е учредено безвъзмездно право на ползване на Регионална занаятчийска камара – Габрово върху първи етаж от северозападното крило с площ 145кв.м. и върху част от североизточната зала с площ 30 кв.м. за срок от по 10г.

 

265

12.03.1997

гр.Габрово

ул.Опълченска № 9

кв.127, пл.№3469

-Административна сграда на Исторически музей Габрово

Дворно място 350 кв.м.

Сграда състояща се от:

Приземие – 219 кв.м.

Етаж – 240 кв.м., два етажа

 

Със З-д № 528/25.03.2008 г. отписан Втори етаж от сградата.

Съставен АОС № 1205/2008 г.

266

12.03.1997

С.Боженци

Община Габрово

 

-Дворно място Парцел №118  – 6000 кв.м.

Пр.база –масивна, един етаж, 1060кв.м. ЗП

Столова–масивна, един етаж-268кв.м.

Склад – мет.конструкция, един етаж, 600 кв.м. ЗП

 

 

267

14.03.1997

гр.Габрово

ул.Николаевска №3,

кв.125, ,дв.3628

-Сграда на Историческия музей

Дворно място – 367 кв.м.

Целият  - 180 кв.м., два етажа

 

 

268

20.03.1997

гр.Габрово

ул.Брянска №68,  

 кв.62, парцел І

 

-Дом на хумора и сатирата

Дворно място  - 5400 кв.м.

Сграда състояща се от :

-триетажна част, 1416 кв.м. ЗП

-двуетажна част – 267 кв.м. ЗП

- приземие, - 1037 кв.м. ЗП

 

 

269

17.03.1997

гр.Габрово

ул.Козлодуй №1

Кв. 127 а, дв. 3468

-У-ще “Н. Палаузов”

Дворно място 1268 кв.м.

Целият  - 576 кв.м., един етаж

 

 

270

24.03.1997