Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
3 30.11.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/21.11.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 3 на ОбС
1 ОС_000/21.11.2023 - Питания и отговор на питания
2 К-190/17.11.2023 - Актуализиране бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община Габрово за 2023 година към 30.09.2023 година