Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
5 29.02.2024 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/20.02.2024 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 5 на ОбС
1 ОС_000/20.02.2024 - Питания и отговор на питания
2 К-31/16.02.2024 -

Актуализиране  бюджет  Община Габрово за 2023 година към 31.12.2023 г.