Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
1 25.01.2024 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/16.01.2024 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 1 на ОбС
1 ОС_000/16.01.2024 - Питания и отговор на питания
2 К-4/11.01.2024 - Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024 - 2027 година