Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
2 22.11.2023 16:00 20:00

Документ Материали
0 ОС_000/21.11.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 2 на ОбС
1 П-200/20.11.2023 - Определяне числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет Габрово
2 П-198/20.11.2023 - Определяне поименен състав на постоянна комисия на Общински съвет Габрово по Закона за противодействие на корупцията
3 К-192/17.11.2023 - Определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбрания кмет на Община Габрово
4 К-197/20.11.2023 -

Определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбраните кметове на кметства

5 П-199/20.11.2023 - Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет Габрово