Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
4 21.12.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/12.12.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 4 на ОбС
1 ОС_000/12.12.2023 - Питания и отговор на питания
2 К-218/08.12.2023 -

Актуализиране  бюджет  и информация за изпълнението на бюджета на  Община Габрово за 2023 година към 30.09.2023 година