Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
15 19.10.2023 17:30 20:00

Документ Материали
0 ОС_000/17.10.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 15 на ОбС
1 К-186/16.10.2023 -

Актуализация на инвестиционната програма на Община Габрово за 2023г.