Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
1 10.11.2023 13:00 17:00

Документ Материали
1 РД-02-01-187/06.11.2023 - Откриване и ръководство на заседанието от най-възрастния общински съветник
2 РД-02-01-187/06.11.2023 - Избор на председател на Общински съвет - Габрово по реда на чл. 24, ал.1 от ЗМСМА
3 РД-02-01-187/06.11.2023 - Организационни въпроси