Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
3 10.02.2024 10:00 16:00

Документ Материали
0 ОС_000/09.02.2024 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 3 на ОбС
1 К-11/29.01.2024 - Приемане бюджет на Община Габрово за 2024 година