Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
2 07.02.2024 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/30.01.2024 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 2 на ОбС
1 К-10/29.01.2024 - Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2024 година