Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


3 декември 2021

Свободна работна позиция за медицинска сестра в Детска ясла „Първи юни“ - Габрово

3 декември 2021

Съобщение за резултат от проведен конкурс по Закона за държавния служител в Община Габрово

3 декември 2021

Списък на кандидатите за работа на обявената свободна длъжност младши експерт в отдел АО, МТО и ОМП – Община Габрово, допуснати до подбор

30 ноември 2021

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“  – ГАБРОВО

30 ноември 2021

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за началник-отдел "Счетоводен" - Община Габрово

29 ноември 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши специалист /по трудово правоотношение/ в звено „Управление, контрол и регулиране на дейности по териториално развитие“ - дирекция „Устройство на територията“

29 ноември 2021

Детска градина „Перуника” - Габрово обявява свободно работно място на длъжност огняр

29 ноември 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра (по заместване) - по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 1

29 ноември 2021

Община Габрово удължава срока за подаване на документи за длъжността медицинска сестра - по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 1

26 ноември 2021

Списък на кандидатите, допуснати до подбор за длъжността старши инспектор в Общински инспекторат – Община Габрово

25 ноември 2021

Резултат от процедура по подбор за работа на граждански договор - за изпълнение на дейности по осигуряване на охрана на помещението, предоставено от Община Габрово за подслон на бездомни и безпризорни лица, жители на общината

22 ноември 2021

Община Габрово набира кандидати за длъжността изпълнител-гледач на животни в Зоопарк - Община Габрово

22 ноември 2021

„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност сътрудник, социални дейности в социална услуга в „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

22 ноември 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността началник-отдел «Счетоводен»

18 ноември 2021

ЦНСТДМУ «Хризантема» - Габрово търси да назначи детегледач/ка

17 ноември 2021

Военно окръжие – Габрово набира кандидати за 1 вакантна длъжност в служба „Военна полиция”

16 ноември 2021

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра

15 ноември 2021

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“ – Община Габрово

15 ноември 2021

Детска градина „Мики Маус”- Габрово обявява свободно работно място на длъжност огняр-техник

15 ноември 2021

„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра за социални дейности в  „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“